понеделник, 6 юли 2009 г.

Далай Лама. История и съвременност

Институцията на Далай Ламите датира от края на ХІV век от н.е. В същността си тя представлява официалния водач на традицията Гелуг, която е най-младата от четирите основни традиции в тибетския будизъм. Основана е от Дзонгкапа няколко десетилетия по-рано. За първи лидер на тази традиция, традиционно се приема петият Далай Лама - Лобсанг Гятсо, макар и неговите предшественици също да са принадлежали към нея.
Далай лама се приема за най-висшия духовен водач и учител в Тибет. Далай Ламите управляват Тибет наравно с регентите и светския парламент (кашиг – на тибетски) от 1642 до 1959 година.
Далай Лама е инкарнация на един от най-почитани Бодхисатви в пантеона на Будизма, не само в неговия Тибетски вариянт, но и в останалите традиции – Бодхисатвата на безграничното състрадание Авалокитешвара. Бодхисатви са наричани същества, които са достигнали просветление, като Будите, но не се отделят в нирвана, а доброволно остават в цикъла на преражданията, за да помагат на останалите същества в пътя им към просветление.
Далай Ламите следват един след друг в наследяването на този пост, но не чрез кръвно – родствено унаследяване (Далай Ламите са монаси и за разлика от някои други Будистки школи в Тибет в които монасите имат право да създават семейство, в Гелуг това не е възможно.), а чрез издирване на детето в което се е преродил предходния носител на титлата. По този начин се приема, че от първия до настоящия Далай Лама, всъщност става въпрос за една и съща личност, която се преражда в един непрекъснат цикъл, осигурявайки по този начин запазването на приемствеността и опазването на традицията. Процесът по издирването на прерожденеца и установяването на неговата автентичност са свързани с множество практики и традиции, като особено важно е участието на вторият по значение духовен водач - Панчен Лама.
Макар и, както казахме по-горе, традицията да води началото си от раждането през 1391 годинана първия Далай Лама – Гедун Друпа, официално тази титла започва да носи Сонам Гятсо – Далай Лама ІІІ-ти. Тя му е присъдена от монголския владетел Алтан Кхан в знак на преклонение пред неговата мъдрост и знания. В превод от монголски „Далай“ означава океан, океан от мъдрост.


Някои по-важни Далай Лами.

Първия Далай Лама е роден през 1391 година в района на Централен Тибет в семейство на номади. Светското му име е Пема Дордже.
На четиринадесет годишна възраст получава първите си посвещения от Кхенчен Друпа Шераб, абат на манастира Нартханг, който му дава монашеско то име Гедун Друпа. През 1416 година Гедун Друпа става ученик на Дзонкапа, който след известно време, убеден в невероятните интелектуални способности на младия си довереник, го прави свой най-приближен помощник.
През1447 година Гедун Друпа основава манастира Таши Лунпо в Шигатсе. Скоро манастира става един от най-важните центрове за изучаване на Будизма в Тибет.
Гедун Друпа умира по време на медитация през 1474 година.
През живота си е написал многотомни изследвания, анализи и трактовки върху философията и традициите на Будизма.


Вторият Далай Лама – Гедун Гятсо е роден през 1475 година също в Централен Тибет. Неговия баща, макар и земеделец по професия, е много подробно запознат с практиките на традицията Нийнгма.
Когато момченцето вече можело да говори свободно то съобщило на родителите си, че се казва Пема Дордже, също както е било името на неговия предшественик и че желае да живее в манастира Таши Лунпо.
Получава първите си учения от своя баща и на единадесет години постъпва в манастира, където продължава обучението си. Официално е разпознат като перожденец на Гелун Друпа от Чойе Гялтсен, който му дава името Гелун Гятсо.
През 1525 година поема абатския пост на манастира.
Умира през 1542 година.

Петият Далай Лама Лобсаг Гятсо е роден през 1617 година.
Когато Сонам Чоел, един от най-приближените монаси на четвъртия Далай Лама чул за невероятните способности на момчето, веднага го посетил и с му показал вещи принадлежали на четвъртия. Детето веднага ги разпознало. Сонам Чоел запазил в тайна разпознаването на младия прерожденец заради нестабилната политическа обстановса в Тибет по това време. Малко по-късно детето е отведено в манастира Дрепунг където започва неговото обучение. Окончателното му разпознаване е извършено от третия Панчен Лама – Лобсанг Чогял.
Далай Лама V-ти е интрониран като такъв през 1642. През 1645 година по негова идея започва изграждането на двореца Потала, което е продължило повече от четиридесет години. По времето на Далай Лама V се затвърждава доминиращата роля на традицията Гелуг, като това води до загуба на влияние на останалите три традиции Сакя, Кагя и Нийнгма.
Далай Лама Лобсаг Гятсо е голям учен, поет, политик и държавник, допринесъл не само за развитието на Будизма в региона, но и за неговото разпространение и утвърждаване като основна религия извън Тибет. По негово време Тибет засилва връзките си с Монголия, Китай и Идния и това допринася за икономическото благоденствие и политическа стабилност на региона.
Далай Лама Лобсаг Гятсо умира през 1652 година като пожелава смъртта му да бъде запазена в тайна за момента, за да бъде изчакан по-подходящ политически момент. Смъртта му става известна цели петнадесет години по-късно, когато е разпознат неговия прерожденец Тсангянг Гятсо.

Тринайстия Далай лама Тубтен Гятсо е роден през 1876 година в семейство на земеделци в района на Южен Тибет.
Разпознат е от държавния оракул на Тибет и от деветия Панчен Лама – Темпай Вангчук. През 1875 година е интронират официално в двореца Потала. Официално поема властта на 8 август 1895 година.
През 1909 година Китай извършва своята първа инвазия в Тибет и когато пристига новината, че войската на генерал Чао Ир Фенг е в близост до столицата Лхаса, Далай Лама и неговите най-приближени се спасаяват, бягайки в кралство Сиким, а по-късно в Индия.
Завръща се в родината през 1913 година и започва дейност, сравнима само с тази на Далай Лама V-ти. По време на своето управление Тубтен Гятсо предприема множество стъпки за модернизирането на Тибет. От особена важност са някои много радикални стъпки за премахване на религиозния тоталитаризъм затвърждаван последователно от неговите прешественици. Освен това предприема няколко поредни стъпки за изграждане на военни сили в Тибет, а също така и създава първите полицейски формирования, първо в Лхаса, а по-късно и в останалите градове в Тибет.
През 1913 година създава първото тибетско издателство и първата информационна служба. През същата година изпраща няколко млади и изявени с интелектуалните си способности млади монаси във Великобритания, за да изучават инженерни науки. Три години по-късно създава първия Тибетски Институт по традиционна медицина. По негова инициатива в Тибет са създадени няколко Английски училища.
Далай Лама ХІІІ-ти умира през 1933 година на петдесет и осем годишна възраст.


НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО Далай Лама ХІV-ти ТЕНЗИН ГЯТСО.


Тензин Гятсо е четиринадесетият и настоящ далай лама, духовен водач на тибетските будисти. Негово Светейшество Далай лама XIV, Тензин Гятсо се явява духовен лидер на тибетския народ. Роден на 6 юли 1935 година в малкото селце Такцер в североизточен Тибет и е получил името Лхамо Дхондруб. През 1909 година Далай лама XIII посещава селцето Такцер и остава силно впечатлен от красотата на природата и изказва желание да се върне отново там някога. През 1937 година, вече след смъртта на Далай лама XIII - Тубтен Гяцо, в селото пристига група лами, които търсят неговото превъплащение. След съответен изпит двугодишният Лхамо Дхондруп бил признат за въплъщение на своя предшественик.

Далай лама е обучаван по традиционната тибетска образователна система. Той е имал двама официални наставника - Линг Ринпоче и Триджанг Ринпоче. В програмата му на обучение са влезали "пет големи науки" ( логика, тибетско изкуство и култура, санкскрит, медицина, будистка философия ) и "пет малки науки" ( поезия, музика и драматично изкуство, астрология и словесност). На 22 февруари 1940 година Далай лама XIV бил възкачен на трона в столицата на Тибет, Лхаса. След окупацията на Тибет от комунистически Китай през 1949-1950 година Далай лама непрестанно предприемал постъпки за мирно съжителстване межу двата народа, но бил принуден да напусне Лхаса на 17 март 1959 година, и намира убежище в Индия.

От 1960 година Далай лама живее в Индия, град Дхарамсала („Малка Лхаса“), щат Химачал Прадеш. Там е разположена щаб-квартирата на тибетското правителство в изгнание.

В периода 1959-1965 година нееднократно Далай лама XIV моли ООН за съдействие при решаване на тибетския проблем. Резултат на това са и трите резолюции на Общото събрание на ООН, призоваващи Китай да уважава правата на човека в Тибет.
През 1963 година Негово Светейшество провъзгласява Демократична конституция, основана на будистки принципи и Всеобща декларация за правата на човека, като модел за бъдещо освобождаване на Тибет.
През 1987 година на съвещание на Съвета на Конгреса на САЩ, Негово Светейшество представя "Мирен план от пет точки". Първа точка от него била в Тибет да бъде създадена "зона на мира".
На 15 юли 1988 година в Страсбург Далай лама внася разширен вариант на "План от пет точки", като предлага демократично самоуправление в Тибет "в сътрудничество с Китайската Народна Република".
На 10 декември 1989 Далай лама XIV получава Нобелова награда за мир.

През 1949, комунистите на власт в Китай отричат независимостта на Тибет и изпращат свои военни и идеологически части, за да освободят населението на робството на теокрацията. През 1950, тринадесет годишен настоящият Далай лама става глава на правителството. През следващите девет години, той търси мирно решение на кризата, но е принуден да потърси убежище в Индия, където в Дхармасала установява тибетско правителството в изгнание. Както навсякъде в Китай по време на културната революция манастири са разрушавани, монаси и монахини са преследвани, лишени от свобода и измъчвани. Народът е лишен от правото на свободно изразяване.

От изгнание Далай лама Тензин Гятсо изобличава политиката на Китай и воюва последователно и неуморно, но с мирни средства за връщането на автономията на Тибет. На 9 март 1961 той отправя апел към Обединените Нации в полза на възстановяването на независимостта на Тибет. Дън Сяопин през 1979 заявава, че освен независимостта всичко друго може да бъде обсъдено. От тогава Далай лама настоява не за независимост, а за реална автономия на Тибет, като се позовава на китайската конституция. Водени са преговори между представители на Далай лама и китайското правителство, но все още не се е състояла среща без посредници между Далай лама, неговото правителство в изгнание и китайското правителство.

Днес в Китай, тибетския будисткият култ Гелугпа не е вече забранен, а официално разрешен от китайското правителството дори и в Пекин, в древния храм Йонгхе. Многобройни международни асоциации репресиите към духовни лица в Тибет: задържането на Панча Лама Гедхун Чоеки Нийама през 1995, закриването през 2001 на будисткия институт Сертхар, основан от Кенпо Джигме Пхунтсок, който е бил под домашен арест и изчезва при съмнителни обстоятелства, или присъдата на доживотен затвор на Тенцин Делек Ринпоче през 2005. Повечето от значителните будистки учители са били принудени да потърсят убежище извън страната си например бягството на Рингдзин Намха Гиатсо Ринпоче през 1998, или на 17-тия Кармапа Орджиен Тринлеи Дорже през 2000.

Китайското правителство е заявило, че следващия Далай лама ще се роди в Китай и ще бъде избран от Китай. В отговор Далай лама заявява, че "той едва ли ще се роди в Китай, ако ситуацията не се промени, а ще се роди в свободна страна, за да може да продължи делото си за благото на Тибет, Будизма и човечеството."
Делото на 14-тия Далай Лама Тензин Гятсо за освобождаване по мирен път на Тибет се подкрепя от многобройни политици, видни личности и институции по цял свят.Международни награди присъдени на Негово Светейшество.


* 27 юли 2005г. - Премия за мир от хората на Хес

Парламент Хес (Хесбаден, Германия),

* 12 август 2005г. - Премия за мир от фонд «Манхай»

Фонд «Манхай» (Южна Корея),

* 25 септември 2005г. - Почетна докторска степен

Университет Ратгерс (Ню-Джърси, САЩ),

* 6 ноември 2005г. - Премия «Състрадание и вдъхновение»

Американски хималайски фонд (Сан-Франциско, САЩ),

* 16 февруари 2006 г.- Премия Бен Гурион

Университет "Бен Гурион" Израел),

* 4 май 2006 г. - Почетна докторска степен

Университет Сантяго (Сантяго, Чили),

* 9 септември 2006 г. - Почетен гражданин на Канада ,
* 19 септември 2006 г.- Почетна докторска степен

Университет Бъфало (Ню Йорк, САЩ),

* 14 октомври 2006 г.-Почетна докторска степен в областта на биологията

Университет Рим (Рим, Италия)

Няма коментари:

Публикуване на коментар