сряда, 30 юли 2014 г.

Урокът на една пеперуда

Снощи, докато стоях в тоалетната с таблета и четях „Пътят на мирния Войн“ от Дан Милман, през отворения прозорец влетя нощна пеперуда. Нямам представа, защо нощните пеперуди биват така привличани от светлината, но това е друго.
Насекомото започна панически да се блъска в белите плочки на стените, опитвайки се да намери изход. Пресегнах се и отворих прозореца, но тя продължи. Наложи се да я хвана и внимавайки да не я смачкам в шепата я пуснах навън.
Доста често се случва изходът да е пред очите ни, но да не го виждаме, докато някой друг не ни сграбчи за яката и не ни изхвърли през него.

Няколко секунди по-късно пеперудата се опита да се върне и се заблъска по стъклото на затворения прозорец.